panorama na gminę

Ochrona środowiska

DataTytuł pozycji
04.08.2023OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WODYNIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WS. WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 361216W RUDA WOLIŃSKA – HELENÓW ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁKACH EWIDENCYJNYCH W M. HELENÓW, MŁYNKI I BUDY, GM. WODYNIE, POWIAT SIEDLECKI, WOJ. MAZOWIECKIE
02.06.2023Ekologiczny piknik rodzinny
08.08.2022Działania edukacyjno-informacyjne w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków
30.06.2021Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
23.07.2020Demontaż i utylizacja pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wodynie
22.07.2020Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Wodynie
05.05.2020Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wodynie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Rudnik Mały
25.10.2019Demontaż i utylizacja pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wodynie
06.07.2019Demontaż i utylizacja pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wodynie 
20.09.2018Demontaż i utylizacja pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wodynie
10.08.2018Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żebraczka i cz. m. Seroczyn
29.09.2017Informacja o dofinansowaniu WFOŚIGW
22.06.2017Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Seroczyn, Rudnik Mały, Żebraczka gmina Wodynie
30.05.2017Informacja o dofinansowaniu WFOŚiGW (Ruda Wolińska)
30.05.2017Obwieszczenie – oświetlenie Wodynie/Wola Serocka
30.05.2017Obwieszczenie – Przebudowa stacji transformatorowej w Woli Serockiej
 30.05.2017Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego – oświetlenie ul. Północna Wodynie
17.05.2017Informacja o dofinansowaniu budowy kacika edukacji ekologicznej w Wodyniach
17.05.2017Informacja o dofinansowaniu WFOŚiGW (Wodynie 2)
17.05.2017Informacja o dofinansowaniu WFOŚiGW (Ruda Wolińska)
17.05.2017Informacja o dofinansowaniu WFOŚiGW (Ruda Wolińska 2)
17.05.2017Informacja o dofinansowaniu WFOŚiGW (Seroczyn)
 17.05.2017Informacja o dofinansowaniu WFOŚiGW (Seroczyn 2)
28.04.2017Informacja o realizacji obowiązków gminyOsiągnięte poziomy przez Gminę Wodynie
22.02.2017Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołodziąż i cz. wsi Seroczyn
08.02.2017Obwieszczenie – ul. Spokojna
08.02.2017Obwieszczenie – ul. Newelskiego
01.12.2016Informacja o dofinansowaniu
15.11.2016Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oleśnica, części m. Wodynie i Wola Wodyńska
14.11.2016CZYSTE POWIETRZE
12.10.2016KONSULTACJE SPOŁECZNE – Prognoza_Oddziaływania_Na_Środowisko_Programu_Ochrony_Środowiska
12.10.2016Komunikat Krajowej Izby Kominiarzy
12.10.2016Informacja o dofinansowaniu w formie pożyczki
12.10.2016Informacja o dofinansowaniu
12.10.2016Informacja o dofinansowaniu
10.10.2016Zarządzenie RDOŚ
10.10.2016Obwieszczenie RDOŚ
30.08.2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30.08.2016
30.08.2016Obwieszczenie Wójta Gminy Wodynie z dnia 30.08.2016
19.08.2016Postanowienie Wójta Gminy Wodynie
04.08.2016Obwieszczenie Wójta Gminy Wodynie z dnia 3 sierpnia 2016 r.
18.07.2016Serial Misja Natura
10.06.2016Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2016
10.06.2016Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 maja 2016
01.04.2016INFORMACJA O DOFINANSOWANIU PROJEKTU
18.03.2016Obwieszczenie z dnia 18.03.2016
05.01.2016Harmonogram odbioru odpadów
23.12.2015INFORMACJA O DOFINANSOWANIU
15.10.2015Obwieszczenie Wójta Gminy Wodynie z dnia 14.10.2015
05.08.2015Obwieszczenie Wójta Gminy Wodynie z dnia 31 lipca 2015 r.
05.08.2015Obwieszczenie Wójta Gminy Wodynie z dnia 31 lipca 2015 r.
28.07.2015INFORMACJE o realizacji obowiązków gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
09.07.2015Obwieszczenie Wójta Gminy Wodynie z dnia 9 lipca 2015 r.
08.07.2015Obwieszczenie Wójta Gminy Wodynie z dnia 8 lipca 2015 r.
29.06.2015Obwieszczenie Wójta Gminy Wodynie z dnia 26 czerwca 2015 r.
19.06.2015Obwieszczenie Wójta Gminy Wodynie z dnia 18 czerwca 2015 r.
12.06.2015OBWIESZCZENIE
05.05.2015Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji
04.05.2015Obwieszczenie Wójta Gminy Wodynie z dnia 4 maja 2015 r.
30.04.2015Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
26.03.2015Obwieszczenie Wójta Gminy Wodynie z dnia 26 marca 2015 r.