panorama na gminę

Fundusz sołecki

Ustawa o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 roku, na podstawie której w budżecie gminy może być wyodrębniony fundusz sołecki, daje mieszkańcom sołectw rzeczywistą możliwość podejmowania wiążących decyzji w kwestii wydatkowania tej części budżetu gminy. W konsekwencji tzw. „zwykli” mieszkańcy mają większy wpływ na to, jak planowane i wydawane są gminne pieniądze w ich sołectwie. O powstaniu funduszu sołeckiego w gminie Wodynie zadecydowała Rada Gminy w 2016 roku, podejmując uchwałę, w której wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego.

Zestawienie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego w 2024 r.
SołectwoNazwa zadaniakwota planukwota funduszu
BorkiRemont dróg gminnych w m. Borki22 770,78 zł22 770,78 zł
BrodkiModernizacja strażnicy w OSP w  Brodkach21 489,93 zł21 489,93 zł
BudyWykonanie dokumentacji na modernizację Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej – zadanie wspólne sołectw Budy i Ruda Wolińska18 216,63 zł18 216,63 zł
CzajkówRozbudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlice wiejską w m. Czajków – zadanie wspólne sołectw Czajków, Toki i Szostek23 553,53 zł23 553,53 zł
HelenówWykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 361216W Ruda Wolińska-Helenów – III etap16 366,50 zł16 366,50 zł
JedlinaWykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w Jedlinie dz. 4575 000,00 zł20 137,91 zł
Wykonanie dokumentacji projektowej na dobudowę i wymianę oświetlenia ulicznego w m. Jedlina15 137,91 zł
KaczoryWykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z dostawa i montażem dwóch progów zwalniających na drodze Oleśnica – Kamieniec oraz wymiana lustra drogowego – zadanie wspólne sołectw Oleśnica i Kaczory16 366,50 zł16 366,50 zł
KamieniecPrzebudowa drogi gminnej w m. Kamieniec (Rowki) – II etap29 673,18 zł29 673,18 zł
KołodziążRealizacja dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Kołodziąż29 673,18 zł29 673,18 zł
ŁomnicaRemont świetlicy wiejskiej w Łomnicy22 486,15 zł22 486,15 zł
MłynkiWykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w m. Młynki dz. nr 6205 000,00 zł22 201,51 zł
Realizacja dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Młynki – II etap17 201,51 zł
OleśnicaWykonanie monitoringu przy strażnicy OSP w m. Oleśnica5 000,00 zł42 268,27 zł
Wykonanie monitoringu przy boisku gminnym w m. Oleśnica8 000,00 zł
Realizacja placu zabaw w m. Oleśnica – II etap10 000,00 zł
Zakup urządzenia do utrzymania płyty boiska gminnego w m. Oleśnica2 500,00 zł
Zakup sprzętu sportowego2 500,00 zł
Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z dostawa i montażem dwóch progów zwalniających na drodze Oleśnica – Kamieniec oraz wymiana lustra drogowego – zadanie wspólne sołectw Oleśnica i Kaczory14 268,27 zł
Ruda WolińskaWykonanie dokumentacji na modernizację Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej – zadanie wspólne sołectw Budy i Ruda Wolińska25 047,86 zł25 047,86 zł
Rudnik DużyRozbudowa istniejącego budynku na świetlicę wiejską w Rudniku Dużym (IV etap)23 695,85 zł23 695,85 zł
Rudnik MałyDobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w m. Rudnik Mały23 695,85 zł23 695,85 zł
SeroczynPrzebudowa zbiornika wodnego z budową punktu czerpania wody do celów przeciwpożarowych wraz z placem utwardzonym kostką brukowa w m. Seroczyn60 769,53 zł60 769,53 zł
SoćkiWykonanie dokumentacji na przebudowę drogi wraz z odwodnieniem w m. Soćki, dz. nr 9520 991,82 zł20 991,82 zł
SzostekWykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gruntowej w m. Szostek5 000,00 zł24 051,64 zł
Rozbudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlice wiejską w m. Czajków – zadanie wspólne sołectw Czajków, Toki i Szostek19 051,64 zł
TokiRozbudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlice wiejską w m. Czajków – zadanie wspólne sołectw Czajków, Toki i Szostek16 579,98 zł16 579,98
WodynieWykonanie dokumentacji dla zadania: Przebudowa drogi ul/ Polna w m. Wodynie3 690,00 zł56 784,64 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 361204W – ul. Wodna w m. Wodynie53 094,64 zł
Wola SerockaWykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Wola Serocka dz. nr ew. 266, 2695 600,00 zł24 478,59 zł
Wymiana opraw oświetleniowych z  sodowych na LED na istniejących sieciach energetycznych w Gminie Wodynie18 878,59 zł
Wola WodyńskaModernizacja budynku OSP w Woli Wodyńskiej42 268,27 zł42 268,27
ŻebraczkaZakup wyposażenia do samochodu strażackiego dla OSP Żebraczka27 823,05 zł27 823,05 zł
Razem:630 608,40 zł       630 608,40 zł
Zestawienie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego w 2022 r.
Sołectwo/Nazwa zadaniaWysokość funduszu
BORKI16 490,89 zł
Wymiana przepustu i wysypanie tłuczniem drogi dz. nr 484 w m. Borki11 490,89 zł
Wymiana drzwi do garażu OSP Borki5 000,00 zł
BRODKI15 526,81 zł
Zakup materiału na wymianę dachu na strażnicy OSP Brodki15 526,81 zł
BUDY12 837,52 zł
Przebudowa drogi w zakresie budowy instalacji oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej w miejscowości Budy12 837,52 zł
CZAJKÓW16 998,30 zł
Zakup materiału na ogrodzenie placu zabaw w Czajkowie6 998,30 zł
Zakup sprzętu do koszenia (kosiarka i podkaszarka)2 000,00 zł
Zakup materiału na wykonanie elewacji na budynku byłej szkoły w Czajkowie8 000,00 zł
HELENÓW11 771,96 zł
Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 361216W Ruda Wolińska-Helenów11 771,96 zł
JEDLINA14 511,98 zł
Utwardzenie tłuczniem dróg gruntowych w m. Jedlina14 511,98 zł
KACZORY11 771,96 zł
Zakup mebli ogrodowych do altany w m. Kaczory1 771,96 zł
Wznowienie granic działki nr ewid. 47 w m. Kaczory1 500,00 zł
Zakup materiału na ogrodzenie działki gminnej o nr ewid. 47 w m. Kaczory8 500,00 zł
KAMIENIEC21 362,05 zł
Zakup materiału do remontu oraz zakup wyposażenia do świetlicy w Kamieńcu21 362,05 zł
KOCHANY12 279,37 zł
Remont dróg gminnych w m. Kochany (tłuczeń wraz z usługą równania)12 279,37 zł
KOŁODZIĄŻ21 209,82 zł
Zakup wyposażenia samochodu strażackiego OSP Kołodziąż21 209,82 zł
ŁOMNICA16 592,37 zł
Modernizacja strażnicy OSP w Łomnicy16 592,37 zł
MŁYNKI15 628,29 zł
Wykonanie projektu i realizacja dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Młynki15 628,29 zł
OLEŚNICA30 241,76 zł
Realizacja dobudowy oświetlenia ulicznego dz. nr 326 w m. Oleśnica30 241,76 zł
RUDA WOLIŃSKA18 013,13 zł
Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym dz. nr 281/4 m. Ruda Wolińska18 013,13 zł
RUDNIK DUŻY17 099,78 zł
Rozbudowa istniejącego budynku na świetlicę wiejską w Rudniku Dużym (II etap)17 099,78 zł
RUDNIK MAŁY16 490,89 zł
Wykonanie projektu i realizacja dobudowy oświetlenia ulicznego i wymiany opraw z sodowych na LED na istniejącej sieci elektroenergetycznej w m. Rudnik Mały16 490,89 zł
SEROCZYN43 586,69 zł
Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 6/27 w m. Seroczyn43 586,69 zł
SOĆKI15 222,36 zł
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 54 w m. Wola Wodyńska – zadanie wspólne sołectw Wola Wodyńska i Soćki15 222,36 zł
SZOSTEK17 302,75 zł
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Szostkowska17 302,75 zł
TOKI11 873,44 zł
Wykonanie projektu i realizacja dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Toki11 873,44 zł
WODYNIE40 948,15 zł
Zakup wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Wodynie30 000,00 zł
Wykonanie projektu na wymianę i dobudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Spokojnej w m. Wodynie10 948,15 zł
WOLA SEROCKA17 607,20 zł
Zakup mebli ogrodowych do altany w m. Wola Serocka1 607,20 zł
Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej dz. nr 47 w m. Wola Serocka16 000,00 zł
WOLA WODYŃSKA30 495,46 zł
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 54 w m. Wola Wodyńska – zadanie wspólne sołectw Wola Wodyńska i Soćki30 495,46 zł
ŻEBRACZKA20 093,52 zł
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 256 w m. Żebraczka –  dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego20 093,52 zł
Zestawienie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego w 2021 r.
SOŁECTWONAZWA ZADANIAKWOTA PLANUKWOTA FUNDUSZU
BorkiDobudowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw oświetlenia ulicznego z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w m. Borki-I etap15644,71 zł15644,71 zł
BrodkiWymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej w Brodkach10000,00 zł14690,77 zł
Wykonanie mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w Brodkach4690,77 zł
BudyWykonanie projektu dobudowy oświetlenia ulicznego i wymiany opraw z sodowych na LED na istniejącej sieci elektroenergetycznej12210,51 zł12210,51 zł
CzajkówZakup urządzeń na plac zabaw w Czajkowie15930,90 zł15930,90 zł
HelenówRównanie i żwirowanie drogi do Rudy Wolińskiej (dz. nr 239)10970,38 zł10970,38 zł
JedlinaRemonty dróg w sołectwie Jedlina13784,52 zł13784,52 zł
KaczoryWykonanie mapy dc. projektowych i projektu zagospodarowania działki o nr ewid. 47 w m. Kaczory3000,00 zł11256,56 zł
Zakup materiału na ogrodzenie działki gminnej o nr ewid. 47 w m. Kaczory8256,56 zł
KamieniecWykonanie mapy dc. projektowych i projektu zagospodarowania działki o nr ewid. 224 w m. Kamieniec4000,00 zł20175,96 zł
Zakup urządzeń na plac zabaw dz. nr 224 w m. Kamieniec16175,96 zł
KochanyWykonanie dokumentacji i montaż ochronnej bariery drogowej (dz. nr ewid. 34)6590,44 zł11590,44 zł
Remont dróg gminnych w m. Kochany (tłuczeń wraz z usługą równania)5000,00 zł
KołodziążDobudowa oświetlenia ulicznego w m. Kołodziąż (Nowiny) – dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego20128,26 zł20128,26 zł
ŁomnicaDobudowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw oświetlenia ulicznego z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w m. Łomnica (droga do Jedliny)15692,41 zł15692,41 zł
MłynkiZakup urządzeń na plac zabaw i siłowni zewnętrznej14690,77 zł14690,77 zł
OleśnicaProjekt dobudowy oświetlenia ulicznego dz. nr 326 w m. Oleśnica3000,00 zł27807,53 zł
Projekt dobudowy i realizacja oświetlenia ulicznego dz. nr 366 w m. Oleśnica17000,00 zł
Zakup urządzeń (aerator i kultywator) do pielęgnacji płyty boiska7807,53 zł
Ruda WolińskaWymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym dz. nr 281/4 m. Ruda Wolińska16932,54 zł16932,54 zł
Rudnik DużyRozbudowa istniejącego budynku na świetlicę wiejską w Rudniku Dużym (I etap) – przedsięwzięcie wspólne sołectw Rudnik Duży i Rudnik Mały16121,69 zł16121,69 zł
Rudnik MałyRozbudowa istniejącego budynku na świetlicę wiejską w Rudniku Dużym (I etap) – przedsięwzięcie wspólne sołectw Rudnik Duży i Rudnik Mały15501,62 zł15501,62 zł
SeroczynZakup wyposażenia samochodu strażackiego OSP Seroczyn21000,00 zł41830,53 zł
Wykonanie projektu budowy zbiornika retencyjnego wód deszczowych z punktem czerpania wody dla celów przeciwpożarowych w m. Seroczyn (dz. nr 337/4)5000,00 zł
Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz dostawą i montażem lustra drogowego przy drodze gminnej (dz. nr 432)6000,00 zł
Wykonanie prac porządkowych przy OSP Seroczyn (dz. nr 336)4000,00 zł
Utwardzenie terenu działki przy drodze gminnej (dz. nr 432)5830,53 zł
SoćkiWykonanie projektu i realizacja dobudowy oświetlenia ulicznego i wymiany opraw z sodowych na LED na istniejącej sieci elektroenergetycznej w m. Soćki14213,80 zł14213,80 zł
SzostekWykonanie dokumentacji oraz budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Szostkowska dz. 58 i 57 – dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego16360,17 zł16360,17 zł
TokiDobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze dz. nr 378 w m. Toki11208,87 zł11208,87 zł
WodynieDobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej, Południowej i Ogrodowej w Wodyniach38444,02 zł38444,02 zł
Wola SerockaZakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Wola Serocka16455,57 zł16455,57 zł
Wola WodyńskaWykonanie remontu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Wodyńskiej28666,08 zł28666,08 zł
ŻebraczkaRemont elewacji na budynku strażnicy OSP w Żebraczce wraz z wymianą bramy wjazdowej – dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego19222,01 zł19222,01 zł

Zestawienie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego w 2020 r.
SOŁECTWONAZWA ZADANIAKWOTA PLANUKWOTA FUNDUSZU
BorkiProjekt dobudowy oświetlenia ulicznego oraz wymiany opraw oświetlenia ulicznego z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w m. Borki2 000,0014 489,49
Wykonanie studni nr 5 ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na potrzeby wodociągu komunalnego „Seroczyn”. Gm. Wodynie – przedsięwzięcie wspólne sołectw Seroczyn i Borki – dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego12 489,49
BrodkiModernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wodynie, przedsięwzięcie wspólne sołectw Wodynie, Jedlina, Łomnica, Wola Serocka i Brodki – dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego10 000,0013 482,67
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brodkach w armaturę sanitarną i kuchenną3 482,67
BudyWykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z dostawą i montażem dwóch progów zwalniających na drodze dz. nr ewid. 558 w m. Budy10 086,0011 162,60
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska i Budy – dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego, przedsięwzięcie wspólne sołectw Ruda Wolińska, Szostek i Budy1 076,60
CzajkówWykonanie mapy dc. projektowych i projektu zagospodarowania działki o nr ewid. 468 w m. Czajków2 500,0014 577,04
Zakup materiału na wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w Czajkowie12 077,04
HelenówDobudowa i wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w Helenowie10 155,7810 155,78
JedlinaModernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wodynie, przedsięwzięcie wspólne sołectw Wodynie, Jedlina, Łomnica, Wola Serocka i Brodki – dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego10 000,0012 563,40
Remonty dróg w sołectwie Jedlina2 563,40
KaczoryWymiana opraw oświetleniowych z lamp sodowych na lampy LED na istniejącej sieci energetycznej w miejscowości Kaczory10 330,8810 330,88
KamieniecWymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Kamieńcu18 385,4618 385,46
KochanyWymiana opraw oświetleniowych  z lamp sodowych na lampy LED na istniejącej sieci energetycznej w miejscowości Kochany10 549,7510 549,75
KołodziążZakup zlewu dwukomorowego, blatu, taboretu grzewczego, butli, rolet, regału z półkami perforowanymi, wózka kelnerskiego, chłodziarko-zamrażarki do świetlicy wiejskiej w Kołodziążu8 560,5618 560,56
Zakup materiału na wykonanie ogrodzenia działki nr ewid. 321 w miejscowości Kołodziąż (świetlica wiejska)522,00
Zakup wyposażenia do gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołodziążu9 478,00
ŁomnicaModernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wodynie, przedsięwzięcie wspólne sołectw Wodynie, Jedlina, Łomnica, Wola Serocka i Brodki – dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego10 000,0014 183,07
Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ledowe na istniejącej sieci energetycznej w m. Łomnica4 183,07
MłynkiPostawienie altany ogrodowej na działce nr ewid. 268 w m. Młynki13 307,5713 307,57
OleśnicaZakup wyposażenia samochodu strażackiego OSP Oleśnica25 476,9925 476,99
Ruda WolińskaBudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska i Budy – dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego, przedsięwzięcie wspólne sołectw Ruda Wolińska, Szostek i Budy15 627,6415 627,64
Rudnik DużyWymiana pokrycia dachowego na Domu Kultury w Rudniku Małym  – przedsięwzięcie wspólne sołectw Rudnika Małego i Rudnika Dużego15 014,7915 014,79
Rudnik MałyWymiana pokrycia dachowego na Domu Kultury w Rudniku Małym  – przedsięwzięcie wspólne sołectw Rudnika Małego i Rudnika Dużego14 314,3914 314,39
SeroczynWykonanie studni nr 5 ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na potrzeby wodociągu komunalnego „Seroczyn”. Gm. Wodynie – przedsięwzięcie wspólne sołectw Seroczyn i Borki – dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego25 000,0038 609,46
Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego jednostki OSP Seroczyn10 000,00
Zakup sprzętu do siłowni młodzieżowej w Seroczynie3 609,46
SoćkiWymiana okien i drzwi w budynku OSP w Soćkach12 957,3712 957,37
SzostekBudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska i Budy – dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego, przedsięwzięcie wspólne sołectw Ruda Wolińska, Szostek i Budy15 014,7915 014,79
TokiDobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze dz. nr 378 w m. Toki10 287,1010 287,10
WodynieModernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wodynie, przedsięwzięcie wspólne sołectw Wodynie, Jedlina, Łomnica, Wola Serocka i Brodki – dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego30 000,0035 501,44
Zakup sprzętu do siłowni młodzieżowej w m. Wodynie5 501,44
Wola SerockaModernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wodynie, przedsięwzięcie wspólne sołectw Wodynie, Jedlina, Łomnica, Wola Serocka i Brodki – dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego10 000,0015 058,57
Zakup i montaż karuzeli na placu zabaw dz. nr 64 w m. Wola Serocka5 058,57
Wola WodyńskaPrzebudowa drogi gminnej nr 361219W w miejscowości Wola Wodyńska – dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego do pełnej wysokości środków funduszu sołeckiego26 571,3626 571,36
ŻebraczkaWymiana okien i drzwi wejściowych w budynku OSP Żebraczka7 860,1617 860,16
Zakup mundurów bojowych dla OSP Żebraczka10 000,00
 Razem:404 042,33
Zestawienie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego w 2019 r.
SOŁECTWONAZWA ZADANIAKWOTA PLANUKWOTA FUNDUSZU
BorkiWyznaczenie granic dróg gminnych2 000,0014 016,84
Utwardzenie dróg gminnych poprzez wysypanie i rozgarnięcie tłucznia12 016,84
BrodkiModernizacja świetlicy wiejskiej w Brodkach13 048,7113 048,71
BudyZakup ziemi w celu wyrównania działek gminnych o nr ewid. 434, 435, 436 w m. Budy1 500,0010 733,61
Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Budy9 233,61
CzajkówRemont świetlicy wiejskiej w Czajkowie14 058,9314 058,93
HelenówProjekt dobudowy oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw oświetlenia ulicznego z lamp sodowych na lampy ledowe na istniejącej sieci energetycznej w m. Helenów9 765,489 765,48
JedlinaWyznaczenie granic dróg gminnych2 000,0012 375,22
Żwirowanie dróg gminnych10 375,22
KaczoryWymiana opraw oświetleniowych z lamp sodowych na lampy ledowe na istniejącej sieci energetycznej w miejscowości Kaczory9 975,959 975,95
KamieniecModernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieńcu10 000,0017 973,54
Nawiezienie ziemi na boisko w m. Kamieniec dz. nr ew. 2247 973,54
KochanyWymiana opraw oświetleniowych  z lamp sodowych na lampy ledowe na istniejącej sieci energetycznej w miejscowości Kochany10 144,3210 144,32
KołodziążZakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kołodziążu18 015,6318 015,63
ŁomnicaWykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Łomnicy13 553,8213 553,82
MłynkiWznowienie granic, mapa dc. projektowych oraz projekt zagospodarowania działki gminnej o nr ewid. 268 w m. Młynki2 838,2412 838,24
Ogrodzenie działki gminnej o nr ewid. 268 w m. Młynki10 000,00
OleśnicaZakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Oleśnicy17 000,0024 455,8
Zakup wyposażenia wiaty na boisku sportowym w Oleśnicy4 000,00
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Oleśnicy3 455,80
Ruda WolińskaZakup i montaż karuzeli na placu zabaw dz. nr 281/95 000,0014 900,78
Remont budynku przy szkole6 900,78
Zakup i montaż słupków i siatki do siatkówki na placu zabaw dz. nr 281/93 000,00
Rudnik DużyProjekt dobudowy oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw oświetlenia ulicznego z lamp sodowych na lampy ledowe na istniejącej sieci energetycznej w m. Rudnik Duży – przedsięwzięcie wspólne sołectw Rudnik Duży i Rudnik Mały14 437,7614 437,76
Rudnik MałyProjekt dobudowy oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw oświetlenia ulicznego z lamp sodowych na lampy ledowe na istniejącej sieci energetycznej w m. Rudnik Duży – przedsięwzięcie wspólne sołectw Rudnik Duży i Rudnik Mały13 638,0013 638,00
SeroczynWykonanie elewacji budynku OSP w Seroczynie – dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego do pełnej wysokości środków funduszu sołeckiego37 883,3437 883,34
SoćkiRemont dachu na strażnicy OSP w Soćkach12 543,5912 543,59
SzostekWykonanie projektu przebudowy i rozbudowy drogi 361214W w m. Szostek14 185,2114 185,21
TokiDobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze dz. nr 3784 000,004 000,00
Postawienie wiaty plenerowej na działce nr ewid. 255/35 933,855 933,85
WodynieŻwirowanie ul. Wolińskiej10 000,0034 221,28
Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego na ul. Południowej, Polnej, Ogrodowej i Wolińskiej9 000,00
Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Wodyniach15 221,28
Wola SerockaWznowienie granic, wykonanie mapy dc. projektowych oraz projektu zagospodarowania terenu działki o nr ewid. 64 w m. Wola Serocka4 690,3214 690,32
Wykonanie ogrodzenia terenu działki gminnej o nr ewid. 64 w m. Wola Serocka10 000,00
Wola WodyńskaZakup urządzeń na plac zabaw25 634,3925 634,39
ŻebraczkaModernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żebraczka – dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego w pełnej wysokości środków funduszu sołeckiego przypadającego sołectwu na 2018 r.17 342,1517 342,15
 Razem:390 366,76
Zestawienie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego w 2018 r.
SołectwoNazwa zadaniakwota planukwota funduszu
BorkiRemont świetlicy wiejskiej w Borkach6 500,0013 064,45
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Borkach6 564,45
BrodkiModernizacja świetlicy wiejskiej w Brodkach11 908,3011 908,30
BudyZakup materiałów na wykonanie ogrodzenia działek o nr ewid. 434, 435, 436 w m. Budy4 480,409 480,40
Budowa placu zabaw w m. Budy5 000,00
CzajkówRemont świetlicy wiejskiej w Czajkowie12 756,1412 756,14
HelenówŻwirowanie dróg gminnych8 979,408 979,40
JedlinaŻwirowanie dróg gminnych7 445,8511 445,85
Odkrzaczania dróg gminnych4 000,00
KaczoryNaprawa drogi gminnej nr ewid działki 66 wraz z wykaszaniem poboczy9 133,559 133,55
KamieniecRemont świetlicy wiejskiej w Kamieńcu11 918,2716 918,27
Zakup mundurów dla OSP Kamieniec5 000,00
KochanyUporządkowanie poboczy i rowów wzdłuż drogi gminnej Nr 361220W9 287,719 287,71
KołodziążProjekt dobudowy oświetlenia ulicznego na Kołodziąż – Nowiny4 000,0016 571,43
Zakup sprzętu bojowego dla OSP Kołodziąż4 000,00
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kołodziążu8 571,43
ŁomnicaWykonanie wymiany dachu na świetlicy wiejskiej w Łomnicy7 400,0012 447,84
Zakup materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej w Łomnicy5 047,84
MłynkiBudowa drogi betonowej na działce nr ewid. 620 w miejscowości młynki – dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego do pełnej wysokości środków funduszu sołeckiego12 062,4612 062,46
OleśnicaZakup i montaż wiat stadionowych przeznaczonych dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe w Oleśnicy13 500,0022 776,08
Zakup wału do wałowania boiska sportowego w Oleśnicy4 400,00
Niwelacja terenu wokół boiska sportowego w Oleśnicy4 876,08
Ruda WolińskaZagospodarowanie terenu działki gminnej nr 281/913 642,5213 642,52
Rudnik DużyZapewnienie ochrony przeciwpożarowej poprzez wyposażenie jednostki OSP w Rudniku Małym w sprzęt bojowy – przedsięwzięcie wspólne sołectw Rudnika Małego i Rudnika Dużego13 295,6813 295,68
Rudnik MałyZapewnienie ochrony przeciwpożarowej poprzez wyposażenie jednostki OSP w Rudniku Małym w sprzęt bojowy – przedsięwzięcie wspólne sołectw Rudnika Małego i Rudnika Dużego12 409,3012 409,30
SeroczynWymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Seroczynie – dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego do pełnej wysokości środków funduszu sołeckiego35 378,0735 378,07
SoćkiProjekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Soćkach11 677,0711 677,07
SzostekPrzebudowa drogi gminnej nr 361215W – dofinansowanie w pełnej wysokości środków funduszu sołeckiego przypadających sołectwu na 2018 r.12 948,8412 948,84
TokiProjekt dobudowy oświetlenia ulicznego przy drodze dz. nr ewid. 3784 000,009 210,63
Zagospodarowanie terenu działki nr 255/35 210,63
WodynieDobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Północnej i ul. Słonecznej31 061,7931 061,79
Wola SerockaDobudowa oświetlenia ulicznego w m. Wola Serocka13 565,4513 565,45
Wola WodyńskaMalowanie dachu na budynku OSP Wola Wodyńska10 000,0022 930,23
Dobudowa obiektów małej architektury na działce nr ewid. 175/112 930,23
ŻebraczkaBudowa kanalizacji sanitarnej w m. Żebraczka – dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego w pełnej wysokości środków funduszu sołeckiego przypadającego sołectwu na 2018 r.15 607,9715 607,97
358 559,43 zł
Zestawienie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego w 2017 r.

Łączna kwota na zadania przeznaczone do realizacji w 2017 r. w ramach funduszu sołeckiego – 291 834,00 zł.

BORKI – 10 700,58 ZŁ
Wymiana drzwi i okien wraz z parapetami wewnętrznymi, zakup piecyka oraz wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Borkach, zakup materiałów remontowych do remontu świetlicy wiejskiej w Borkach.
BRODKI – 9 759,18 ZŁ
Zakup kosiarki i kosy spalinowej oraz paliwo. Zakup mundurów dla OSP Brodki. Organizacja Dnia Dziecka. Żwirowanie dróg gminnych.
BUDY – 7 688,10 ZŁ
Postawienie wiaty autobusowej przy drodze gminnej nr 558.
CZAJKÓW – 10 324,02 ZŁ
Remont w budynku po byłej szkole w Czajkowie.
HELENÓW – 7 280,16 ZŁ
Wznowienie granic drogi gminnej nr 239. Odkrzaczanie drogi gminnej nr 361216W.
JEDLINA – 9 351,24 ZŁ
Wymiana dwóch przepustów na drodze gminnej nr 457 wraz z kołnierzami wykończeniowymi. Odkrzaczanie dróg.
KACZORY – 7 531,20 ZŁ
Postawienie wiaty autobusowej przy drodze gminnej nr 66.
KAMIENIEC – 13 995,48 ZŁ
Wymiana drzwi i okien wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zakup elementów wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kamieńcu.
KOCHANY – 7 625,34 ZŁ
Postawienie lustra przy drodze gminnej nr 46. Zakup tłucznia na gminne drogi.
KOŁODZIĄŻ – 13 681,68 ZŁ
Remont kapliczki na działce gminnej nr 298. Zakup sprzętu bojowego dla OSP Kołodziąż.
ŁOMNICA – 10 135,74 ZŁ
Zakup materiałów na remont budynku świetlicy wiejskiej w Łomnicy.
MŁYNKI – 9 821,94 ZŁ
Postawienie nowej wiaty autobusowej przy drodze gminnej nr 630.
OLEŚNICA – 18 357,30 ZŁ
Oczyszczenie i odmulenie basenu strażackiego. Zakup materiałów na ogrodzenie basenu strażackiego. Zakup materiałów na wiatę na terenie boiska Kolektyw Oleśnica. Zakup sprzętu do nawodnienia boiska. Zakup sprzętu sportowego.
RUDA WOLIŃSKA – 11 171,28 ZŁ
Wznowienie granic i wykonanie ogrodzenia działki nr 281/9.
RUDNIK DUŻY – 10 857,48 ZŁ
Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w Rudniku Dużym. Postawienie kominka w świetlicy wiejskiej. Postawienie wiaty blaszanej.
RUDNIK MAŁY – 10 072,98 ZŁ
Zakup materiałów na wykonanie ocieplenia i podbitki na garażach OSP Rudnik Mały.
SEROCZYN – 28 838,22 ZŁ
Dobudowa urządzeń na placu zabaw na działce gminnej nr 337/1. Zakup sprzętu dla OSP w Seroczynie.
SOĆKI – 9 445,38 ZŁ
Remont w świetlicy wiejskiej w Soćkach.
SZOSTEK – 10 575,06 ZŁ
Uregulowanie szerokości pasa drogi gminnej nr 337. Żwirowanie dróg gminnych.
TOKI – 7 531,20 ZŁ
Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw na działce nr 255/3. Dostawienie urządzeń na placu zabaw.
WODYNIE – 24 915,72 ZŁ
Projekt dobudowy oświetlenia na ul. Północnej. Utwardzenie części drogi gminnej nr 619. Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej w Wodyniach.
WOLA SEROCKA – 10 951,62 ZŁ
Projekt dobudowy oświetlenia na drodze Wodynie-Kołodziąż nr DP 3649. Udrożnienie przepustu w drodze gminnej nr 266 wraz z odkrzaczaniem rowu. Żwirowanie dróg gminnych.
WOLA WODYŃSKA – 18 639,72 ZŁ
Wykonanie ogrodzenia terenu OSP w Woli Wodyńskiej. Zakup roślin w celu wykonania nasadzeń przy świetlicy wiejskiej w Woli Wodyńskiej.
ŻEBRACZKA – 12 583,38 ZŁ
Postawienie wiaty drewnianej na działce nr 104. Zakup materiałów na utwardzenie terenu pod wiatę.