panorama na gminę

Poradnik teleadresowy

Urząd Gminy Wodynie

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

tel./fax: 25 631 26 58; 71; 81

e-mail: gmina@wodynie.eu

Imię i nazwiskoTelefonNumer pokoju
Wojciech Klepacki
Wójt
wojt@wodynie.eu
25 631 26 58 w. 3214
Marlena Paczek
Zastępca Wójta
zastepca@wodynie.eu
25 631 26 58 w. 3316
Referat Organizacyjno-Administracyjny
Renata Bareja
Sekretarz
sekretarz@wodynie.eu
25 631 26 58 w. 454
Karolina Bawolska
Pracownik ds. organizacyjnych i kadrowych
sekretariat@wodynie.eu
25 631 26 58 w. 3115
Justyna Masłowska
Pracownik ds. obsługi technicznej Rady Gminy
i jej organów oraz spraw kancelaryjnych
biurorady@wodynie.eu
25 631 26 58 w. 3115
Referat Inwestycyjno-Gospodarczy
Emilia Kęmpka
Kierownik referatu
inwestycje@wodynie.eu
25 631 26 58 w. 379
Monika Pawlak
Pracownik ds. zaopatrzenia ludności w wodę
oraz zamówień publicznych
przetargi@wodynie.eu
25 631 26 58 w. 379
Kamila Stanisławowska
Pracownik ds. inwestycji oraz funduszy unijnych inwestycje@wodynie.eu
25 631 26 58 w. 379
Magdalena Osiak – Piwko
Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego
i inwestycji
inwestycje@wodynie.eu
25 631 26 58 w. 4013
Anna Płatkowska
Pracownik ds. gospodarki gruntami oraz rolnictwa rolnictwo@wodynie.eu
25 631 26 58 w. 4013
Renata Maciejewska
Pracownik ds. funduszu sołeckiego i gospodarki komunalnej funduszsolecki@wodynie.eu
25 631 26 58 w. 467
Referat Finansowy
Dorota Żurawska
Skarbnik
skarbnik@wodynie.eu
25 631 26 58 w. 3810
Małgorzata Kania
Pracownik ds. księgowości budżetowej i obsługi kasowej ksiegowosc@wodynie.eu
25 631 26 58 w. 4111
Anna Kot
Pracownik ds. księgowości budżetowej
ksiegowosc@wodynie.eu
25 631 26 58 w. 4111
Ewa Adamiak
Pracownik ds. księgowości budżetowej i jednostek obsługiwanych ksiegowosc@wodynie.eu
25 631 26 58 w. 4111
Magdalena Szostek
Pracownik ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych
i księgowości podatkowej
podatki@wodynie.eu
25 631 26 58 w. 366
Edyta Aryż
Pracownik ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych
i księgowości podatkowej
podatki@wodynie.eu
25 631 26 58 w. 366
Urząd Stanu Cywilnego
Renata Bareja
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego z jednoczesnym pełnieniem funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnych
usc@wodynie.eu
25 631 26 58 w. 454
Dorota Kluczek
Pracownik ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
obronacywilna@wodynie.eu
25 631 26 58 w. 355