panorama na gminę

Ochotnicze Straże Pożarne

logotyp związku ochotniczych straży pożarnych RP

Ochotnicza straż pożarna funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

OSP jest jednostką umundurowaną wyposażoną  w specjalistyczny sprzęt przeznaczony w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi miejscowymi zagrożeniami. Szczegółowe zadania i organizację OSP określa statut jednostek.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe Gminy Wodynie zapewnia 13 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Strażacy dzielnie wypełniają swoje obowiązki, niosą pomoc o każdej porze dnia i nocy. Większość z nich posiada zaświadczenie ukończenia szkolenia kwalifikowanej pierwszej pomocy. W celu podniesienia kwalifikacji strażaków organizowane są szkolenia m.in. dla strażaków ratowników

mapa gminy Wodynie

Do głównych celów i zadań OSP należą:

  • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
  • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń,
  • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
  • upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
  • wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
  • działania na rzecz ochrony środowiska,
  • wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie,
  • wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP,
  • występy na zawodach sportowo-pożarniczych.
Jednostki OSP z terenu Gminy Wodynie
Lp.Jednostka OSPFunkcja w jednostceImię i nazwisko
1.BorkiPrezesMateusz Budner
NaczelnikMarcin Niewęgłowski
2.BrodkiPrezesRoman Dziak
NaczelnikMarian Pawlak
3.CzajkówPrezesKrzysztof Kamieński
NaczelnikPaweł Rechnio
4.KamieniecPrezesPaweł Kamiński
NaczelnikDariusz Pilich
5.KołodziążPrezesJarosław Ożarek
NaczelnikJacek Prochenka
6.ŁomnicaPrezesRafał Polak
NaczelnikKrystian Luty
7.OleśnicaPrezesAlbert Markowicz
NaczelnikArkadiusz Pawlak
8.Rudnik MałyPrezesZbigniew Jajszczak
NaczelnikAdam Stosio
9.SeroczynPrezesDaniel Rogala
NaczelnikLeszek Tomczak
10.SoćkiPrezesMirosław Rosa
NaczelnikAdam Stosio
11.WodyniePrezesKamil Parobczy
NaczelnikPaweł Kulicki
12.Wola WodyńskaPrezesPaweł Śledź
NaczelnikMarcin Pietrasik
13.ŻebraczkaPrezesMichał Reda
NaczelnikMarcin Pliwka

Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

Lp.FunkcjaImię  i nazwisko
1.PrezesWojciech Klepacki
2.WiceprezesTadeusz Kluczek
3.WiceprezesZbigniew Jajszczak
4.WiceprezesKamil Parobczy
5.Komendant GminnyPaweł Kulicki
6.SekretarzDaniel Rogala
7.SkarbnikAdam Soćko
8.Kapelan GminnyKs. Krzysztof Buczyński

W jednostkach OSP funkcjonują Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze płci męskiej                          i  żeńskiej. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych biorą udział w organizowanych corocznie gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, a także w zawodach powiatowych.

W 2019 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku Małym była gospodarzem Gminnych ćwiczeń z zakresu pożarów wewnętrznych przeprowadzonych przez instruktorów z Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach. Ćwiczenia miały charakter teoretyczny oraz praktyczny. Każdy z uczestników mógł przećwiczyć operowanie prądami wody, współpracę w rocie podczas wejścia w strefę niebezpieczną, pokonywanie wąskich przeszkód w aparacie ochrony dróg oddechowych.

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Wodynie działają nie tylko w charakterze interwencyjnym.  Prowadzą akcje edukacyjne m.in. dla dzieci z Zespołów Szkół z terenu Gminy Wodynie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Borkach

Jednostka OSP prowadzi działalność strażacką wyłącznie dla potrzeb własnego środowiska. Posiada podstawowy sprzęt gaśniczy niezbędny do działania dla jednostki typu „M”.

Ochotnicza Straż Pożarna w Brodkach

Jednostka OSP prowadzi działalność wyłącznie na terenie własnej miejscowości. Posiada podstawowy sprzęt gaśniczy niezbędny do działania dla jednostki typu „M”. Druhowie OSP Brodki biorą udział w organizowanych Dniach Strażaka.

Ochotnicza Straż Pożarna w Czajkowie

Jednostka prowadzi działalność na terenie własnej miejscowości i okolic. Posiada podstawowy sprzęt przeciwpożarowy. Jednostka OSP bierze udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Jednostka OPS bierze udział w uroczystych spotkaniach z okazji Dnia Strażaka. OSP Czajków posiada samochód strażacki Tarpan Honker 4011.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńcu

Jest to jednostka typu „M”. Posiada podstawowy sprzęt przeciwpożarowy. Działa na terenie własnej miejscowości. Jednostka OSP brała udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.

zastęp strażaków w szeregu

Ochotnicza Straż Pożarna w Kołodziążu

OSP Kołodziąż obecnie posiada samochód średni gaśniczy marki Star oraz niezbędny sprzęt umożliwiający branie udziału w akcjach ratunkowych. Druhowie OSP w Kołodziążu biorą czynne udziały w różnych przedsięwzięciach i imprezach strażackich, między innymi w uroczystości obchodów Dnia Strażaka. Jednostka bierze udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.

wóz strażacki

Ochotnicza Straż Pożarna w Łomnicy

Jednostka bierze udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych oraz innych uroczystościach strażackich i kościelnych. Posiada podstawowy sprzęt przeciwpożarowy. Od 2016 roku jest w posiadaniu samochodu strażackiego marki Żuk FS Lublin. Druhowie z OSP w Łomnicy biorą udział w organizowanych na terenie Gminy Dniach Strażaka.

czterech strażaków pred budynkiem w szeregu

Ochotnicza Straż Pożarna w Oleśnicy

Jednostka OSP posiada dwa samochody strażackie oraz dużą ilość sprzętu przeciwpożarowego, który systematycznie pozyskuje.

Istniejące we wsi boisko sportowe oraz dobrze funkcjonujący klubu sportowy „Kolektyw Oleśnica” są dodatkowymi czynnikami sprzyjającymi wstępowaniu młodych ludzi do Ochotniczej Straży Pożarnej.

Na placu alarmowym przy Domu Strażaka społeczność lokalna zorganizowała ogródek jordanowski. Na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleśnicy w 2020 roku trafił średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault Premium 260 Camiva. Samochód usprawni pracę strażaków oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wodynie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku Małym

OSP Rudnik Mały wyposażona jest w dwa bojowe samochody strażackie  Mercedes Daimler Benz i Renault. Korzysta z wody z wodociągu wiejskiego.

Posiada dużą ilość sprzętu przeciwpożarowego oraz innego sprzętu niezbędnego w czasie udziału w akcjach ratowniczych. OSP w Rudniku Małym zorganizowała własny sztandar strażacki, który 2018 roku był poświęcony i uroczyście wręczony na jubileuszowej uroczystości.

Ochotnicza Straż Pożarna w Seroczynie

OSP posiada dwa samochody strażackie. Jednostka posiada sprzęt przeciwpożarowy oraz inny sprzęt niezbędny w czasie udziału w akcjach ratowniczych. Ochotnicza Straż Pożarna w Seroczynie bierze udział w organizowanych corocznie gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.

Od sierpnia 1980 roku jednostka posiada sztandar strażacki.

strażacy ze sztandarem

Ochotnicza Straż Pożarna w Soćkach

Obiekt strażacki służy społeczności wsi Soćki wyłącznie do przeprowadzania spotkań środowiskowych i organizowania uroczystości kościelnych. Jednostka nie posiada sprzętu strażackiego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wodyniach

OSP Wodynie to jednostka typu S-2, mająca na swym wyposażeniu nowoczesny samochód ratowniczo – gaśniczy GBA 2,5/25 MAN TGM 13.280, zakupiony w roku 2008 dzięki staraniom samorządu lokalnego przy udziale środków z różnych źródeł zewnętrznych, oraz samochód gaśniczy GCBA 6/32 Jelcz 315. Samochody uzbrojone są m.in. w średni zestaw hydrauliki siłowej Lukas, pilarki do drewna oraz betonu i stali, agregaty prądotwórcze, wentylator osiowy, torby ratownictwa medycznego, motopompy pożarnicze, w tym szlamową oraz sprzęt do ratownictwa wysokościowego. Wyposażenie tej jednostki połączone z dużym zaangażowaniem i coraz lepszym wyszkoleniem strażaków – ochotników z OSP Wodynie, sprawia, że jednostka ta jest ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa gminy i powiatu siedleckiego. Jest to tym ważniejsze, iż miejscowość Wodynie oddalona jest o około 30 km od siedziby KM PSP w Siedlcach, a co za tym idzie czas wejścia do działań ratowników OSP Wodynie jest istotnie krótszy niż strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Jednostka OSP Wodynie bierze również czynny udział w zawodach sportowo-pożarniczych OSP, plasując się na czołowych lokatach w gminie Wodynie oraz w powiecie siedleckim.

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Wodyńskiej

Obecnie jednostka posiada dwa samochody strażackie oraz sprzęt przeciwpożarowy umożliwiający branie udziału w akcjach bojowych. Różnego rodzaju sprzęt jest ciągle pozyskiwany. Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Wodyńskiej biorą udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.

strażacy podczas pokazów

Ochotnicza Straż Pożarna w Żebraczce

W 2008 roku zakupiono pierwszy samochód strażacki Żuk. W tym czasie jednostka kompletowała sprzęt strażacki niezbędny do działań przeciwpożarowych.  Posiada  pilarkę spalinową, agregat prądotwórczy, pompę szlamową oraz szereg innego sprzętu. W 2013 roku został zakupiony średni samochód marki Styer 590. Jednostka OSP bierze udział w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych.