panorama na gminę

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Przypomnijmy, że PSZOK czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsce, w którym można oddać posegregowane odpady komunalne.

Na terenie Gminy Wodynie Punkt zlokalizowany jest w obrębie miejscowości Oleśnica (Oleśnica 148A, 08-117 Wodynie). Zapewnia on przyjęcie takich odpadów jak:
⦁ przeterminowane leki,
⦁ odpady wielkogabarytowe (w tym meble),
⦁ odpady zielone,
⦁ odpady budowlane, poremontowe i rozbiórkowe (w tym gruz),
⦁ zużyte opony,
⦁ elektrośmieci, czyli sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory.


Punkt czynny jest w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 8.00 – 15.00 z wyłączeniem świąt przypadających w tym dniu. Gdy święta przypadają w pierwszą sobotę miesiąca PSZOK czynny będzie w kolejną sobotę tego miesiąca.

Tekst pszok w Oleśnicy