panorama na gminę

Kierownictwo

Wojciech Klepacki

Wójt Gminy Wodynie

Wojciech Klepacki urodził się w 1984 roku w Siedlcach. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Licencjat turystyki i rekreacji (2006 r.). Magister wychowania fizycznego specjalność: turystyka aktywna (2010 r.).

Ponadto ukończył: Studia Podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego i zdrowotnego w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie (2008 r.), Studia Podyplomowe w zakresie Informatyki na Akademii Podlaskiej w Siedlcach (2008 r.), Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej Organizacja i Zarządzanie Oświatą zorganizowany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach – kwalifikacje w zakresie organizacji i zarządzania oświatą (2011 r.).

Pracę zawodową rozpoczął we wrześniu 2006 roku, kiedy został zatrudniony w Zespole Szkół w Wodyniach, jako nauczyciel wychowania fizycznego i informatyki.

Od lat związany jest z organizacjami społecznymi. Już w 2000 roku został członkiem Ochotniczych Straży Pożarnych (od 2011 r. był Wiceprezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wodyniach, zaś od maja 2016 r. jest Prezesem ZOG ZOSP RP w Wodyniach. Od 2016 r. jest członkiem Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP oraz delegatem na Zjazd Wojewódzki). Jest współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia “Kolektyw Oleśnica” (2011 r.) oraz członkiem licznych organizacji pozarządowych i grup społecznych (np. członek zwyczajny Klubu Honorowych Dawców Krwi „Pszczółka” przy Urzędzie Gminy w Wodyniach, Członek nadzwyczajny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Środowisko – Koło Gminne w Wodyniach).

Posiada bogate doświadczenie samorządowe. W latach 2006-2010 był Radnym Gminy Wodynie, natomiast w latach 2010-2014 był Radnym Powiatu Siedleckiego. Od 1 grudnia 2014 roku pełni funkcję Wójta Gminy Wodynie. 23 stycznia 2019 r. podczas Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej został wybrany Wiceprezesem Zarządu i pełni tę funkcję do dzisiaj.

Żonaty, dwoje dzieci.


Marlena Paczek

Zastępca Wójta Gminy Wodynie, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach

Marlena Paczek urodziła się w 1988 roku w Siedlcach. Edukację rozpoczęła w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim, następnie uczęszczała do Gimnazjum w Domanicach-Kolonii. Liceum Ogólnokształcące ukończyła w Siedlcach. W roku 2012 uzyskała tytuł zawodowy magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Po ukończeniu studiów magisterskich rozpoczęła kształcenie w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie, gdzie uzyskała Specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej (2014 rok). Jest absolwentką Studiów Podyplomowych w zakresie rachunkowości, które w 2017 roku ukończyła w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej w Siedlcach.

W trakcie studiów wyższych rozpoczęła pracę zawodową w samorządzie lokalnym. Od 6 kwietnia 2010 roku na stanowisku Aspiranta pracy socjalnej i Koordynatora projektów unijnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domanicach. 1 maja 2014 roku objęła stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach. Od 28 grudnia 2015 roku pełni funkcję Radnej w Lokalnej Grupie Działania Ziemi Siedleckiej. Od 2020 roku ekspert Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Od 1 grudnia 2018 r. Zastępca Wójta Gminy Wodynie i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach.

Prywatnie jest żoną i mamą Laury.


Renata Bareja

Sekretarz Gminy Wodynie, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Wodyniach

Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach i Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach – studia podyplomowe z zakresu:  administracja publiczna.

Pracę zawodową rozpoczęła w 2004 roku, kiedy została zatrudniona w Urzędzie Gminy Wodynie na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych. W 2006 roku objęła stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Od dnia 1 listopada 2015 roku Sekretarz  w Urzędzie Gminy w Wodyniach.

Prywatnie żona i matka trójki dzieci.


Dorota Żurawska

Skarbnik Gminy Wodynie

Od 29.07.2022 roku Skarbnik Gminy Wodynie.