panorama na gminę

Fundusze i projekty

logo EFS
Wzmocnienie potencjału OSP Wodynie w zakresie zarządzania klęskami i katastrofami poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
Gmina Wodynie otrzymała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Wzmocnienie potencjału OSP …
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)
Gmina Wodynie brała udział w projekcie: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji …
Przebudowy drogi wewnętrznej- ul. Wolińska w m. Wodynie
W ramach zadania istniejącą drogę gruntową na odcinku o długości 600 m., …
Gmina Wodynie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji w wysokości 12 500,00 zł
Gmina Wodynie w 2023 roku w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa …
„Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wodyniach”
Gmina Wodynie w 2023 r. otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i …