panorama na gminę

Kontakt

KORESPONDENCJA

Zwracamy uwagę na fakt, iż Urząd Gminy Wodynie jako organ administracji publicznej nie ma obowiązku rozpatrywania podania nadesłanego na adres poczty elektronicznej. Wynika to z art. 63 §1 kpa, w którym nie wymieniono e-mail’a wśród dopuszczalnych sposobów składania podań. Dlatego też, korespondencja nadesłana tą drogą nie powoduje skutków prawnych (z wyłączeniem skargi lub wniosku o udostępnienie informacji publicznej). Jednakże czytamy wszystkie docierające do nas listy.

Do komunikacji elektronicznej z Urzędem służą:

– Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
– BIP Urzędu Gminy

Zachęcamy do tej formy kontaktu z nami!

Dane kontaktowe

Gmina Wodynie

NIP: 821-23-93-356
REGON: 711582664

+48 25 6312658, 71, 81
e-mail: gmina@wodynie.eu
ul. Siedlecka 43
08-117 Wodynie, woj. mazowieckie
Polska

Telefon

Wojciech Klepacki – Wójt Gminy
tel.: 662 113 937

Marlena Paczek – Zastępca Wójta Gminy
tel.: 602 630 333

Konta bankowe

Nr konta bankowego:
21 9194 0007 0050 0135 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Siedlcach, Oddział w Wodyniach

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Siedlcach, Oddział w Wodyniach nr: 59 9194 0007 0050 0135 2000 0490