Kategorie

List of related pages

List of related posts

Logo krus

Kurs e-learningowy dla dzieci

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników urodzone w latach 2007-2015 do udziału w kursie e-learningowym pt. “Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas…
ngo organizacje pozarządowe

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI DO ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WODYNIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2022 R.

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem „Rocznego Programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3…
logo PSE

Realizacja projektu ze wsparciem Polskich Sieci Elektroenergetycznych zakończona!

Gmina Wodynie właśnie zakończyła modernizację świetlicy wiejskiej w Woli Wodyńskiej, w której siedzibę ma Ochotnicza Straż Pożarna. Budynek został podłączony do sieci kanalizacji sanitarnej, a w łazience i kuchni zamontowano nową armaturę sanitarną. Inwestycja była możliwa dzięki wsparciu finansowemu jakie…