Kategorie

List of related pages

Mazowieckie syreny

Zmiana terminu zgłaszania projektów BOM

Uprzejmie informujemy o wydłużeniu terminu naboru projektów do BOM. Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 178/294/22  z dnia 8 lutego 2022 r. podjął decyzję o zmianie harmonogramu BOM edycja 2022 r. i  wydłużeniu terminu naboru projektów do 27 lutego 2022 r.…

Lista powiązanych postów

Zaproszenie

Zaproszenie do udziału w ankiecie na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy Wodynie

W związku z licznymi incydentami Policji dotyczącymi spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz nieprawidłowego korzystania z urządzeń użytku publicznego w rejonie Parku Podworskiego w Wodyniach, Gmina Wodynie zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie. Czy uważasz,…
Internet

Statystyczne badania ankietowe w 2024 r.

Główny Urząd Statystyczny od wielu lat prowadzi statystyczne badania ankietowe. Systematycznie prowadzone badania ankietowe są ważnym źródłem informacji o sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw domowych. Uzyskane dane służą do opracowywania zbiorczych zestawień, opracowań i analiz, które wykorzystywane są w procesie…

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko. Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska…
OSP

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Eliminacje gminne

Serdecznie zachęcamy dzieci i młodzież do udziału w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej odbędzie się 12 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie (ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie). Zapisy…

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Wodynie informuje, że w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. w Urzędzie Gminy Wodynie (pokój nr 6), ul. Siedlecka 43  przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do …
Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wodynie

Wójt Gminy Wodynie podaje do wiadomości terminy i kryteria brane pod uwagęw postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wodynie w roku szkolnym 2024/2025. Kryteria rekrutacji: http://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWodynie/document/91656/Uchwa%C5%82a-XXVIII_198_17 http://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWodynie/document/91665/Uchwa%C5%82a-XXVIII_199_17 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego…