ważny komunikat

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie:  zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Wodynie (wniosek dostępny pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/).
Na złożenie deklaracji  właściciele budynków już istniejących będą mieli 12 miesięcy. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq