Mazowieckie syreny

Zmiana terminu zgłaszania projektów BOM

Uprzejmie informujemy o wydłużeniu terminu naboru projektów do BOM. Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 178/294/22  z dnia 8 lutego 2022 r. podjął decyzję o zmianie harmonogramu BOM edycja 2022 r. i  wydłużeniu terminu naboru projektów do 27 lutego 2022 r.

Nowy harmonogram BOM wygląda następująco:

  • od 1 do 27 lutego 2022 r. – nabór projektów
  • od 28 lutego do 8 kwietnia 2022 r. – ocena projektów
  • do 14 kwietnia 2022 r. – informacja o wynikach oceny projektów i czas na odwołania
  • do 24 maja 2022 r. -ogłoszenie listy projektów poddawanych pod głosowanie
  • od 30 maja do 19 czerwca 2022 r. – głosowanie
  • do 30 czerwca 2022 r. – ogłoszenie wyników głosowania