ważny komunikat

Zakaz używania dmuchaw do liści

Zgodnie z planem działań krótkoterminowych wynikających z programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2026 roku  w całym województwie mazowieckim obowiązuje zakaz używania dmuchaw do liści. Wprowadzony zakaz dotyczy wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego, a także podmiotów korzystających ze środowiska, organów, służb i innych wszelkiego rodzaju podmiotów zlokalizowanych na terenie województwa, w tym wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, służb gminnych oraz użytkowników ogrodów działkowych. Zakaz obejmuje wszelkie typy urządzeń służących do oczyszczania terenu z liści, tj. zarówno elektryczne, jak i spalinowe i wszelkie czynności prowadzone z ich wykorzystaniem, czy to usuwanie liści, sprzątanie pokosu trawy, czy usuwanie piachu z chodników.