Zaproszenie

Zaproszenie do udziału w ankiecie na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy Wodynie

W związku z licznymi incydentami Policji dotyczącymi spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz nieprawidłowego korzystania z urządzeń użytku publicznego w rejonie Parku Podworskiego w Wodyniach, Gmina Wodynie zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie. Czy uważasz,…
Internet

Statystyczne badania ankietowe w 2024 r.

Główny Urząd Statystyczny od wielu lat prowadzi statystyczne badania ankietowe. Systematycznie prowadzone badania ankietowe są ważnym źródłem informacji o sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw domowych. Uzyskane dane służą do opracowywania zbiorczych zestawień, opracowań i analiz, które wykorzystywane są w procesie…

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko. Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska…