informacja z tłem Wodyń

Ruszyła rekrutacja do Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie. Zapraszamy!

Ogłoszona rekrutacja wiąże się z realizacją przez Gminę Wodynie projektu społecznego pn. „Pierwszy Żłobek w Gminie Wodynie” i skierowana jest do osób, które są rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka do lat 3, a także zamieszkują na terenie Gminy Wodynie.

Rekrutacja ma charakter ciągły, co oznacza, że dokumenty uczestnictwa można złożyć w każdym czasie, a dziecko zostanie przyjęte do Żłobka w przypadku posiadania wolnych miejsc.

Drodzy Rodzice, zakwalifikowanie do projektu oznacza nieodpłatny pobyt Waszego dziecka w żłobku. Dlatego serdecznie zapraszamy do zapoznania się z warunkami rekrutacji i uczestnictwa w projekcie!

Szczegóły dostępne są na stronie Żłobka pod linkiem  https://www.zlobeknenufarek.pl/rekrutacja-projekt/.

Zapraszamy!

Plakat z napisem Rekrutacja do Żłobka w ramach projektu Pierwszy Żłobek w Gminie Wodynie