III dostawa produktów żywnościowych w 2021 r. w ramach PO PŻ 2014-2020

Informujemy, że w dniach: 27-29 lipca 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach będzie wydawał żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020. Pomoc w formie artykułów żywnościowych wydawana będzie osobom, które złożyły wniosek kwalifikacyjny do pomocy żywnościowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodyniach. 

Kryterium dochodowe osoby samotnej wynosi – 1542,20 zł Kryterium dochodowe osoby w rodzinie – 1161,60 zł

W związku z obowiązującymi obostrzeniami dokonano podziału mieszkańców poszczególnych sołectw na konkretne dni, zgodnie z poniższym harmonogramem. Żywność będzie wydawana w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury (ul. Siedlecka 41, 08-117 Wodynie).

Przypominamy o obowiązku posiadania maseczki ochronnej oraz zachowania dystansu społecznego podczas odbioru żywności.