Mobilny Punkt Wsparcia ZUS

Mobilny Punkt Wsparcia ZUS Programu DOBRY START

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie w ramach Programu „Dobry Start”, obejmującego wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny, przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do tej pory organem wypłacającym świadczenie mieszkańcom naszej Gminy był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach.

Według nowych zasad wnioski o świadczenie można składać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się tylko w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe. Wnioski można składać za pośrednictwem niżej wskazanych kanałów internetowych w terminie do 30 listopada br.:

  1. przez bankowość elektroniczną,
  2. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS,
  3. na portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Dla osób, które mają trudności z samodzielnym złożeniem elektronicznego wniosku dnia 28 lipca 2021 r. w godz. 10.00 – 12.00 w Urzędzie Gminy Wodynie (ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie) zorganizowane zostanie spotkanie z pracownikiem ZUS, którzy udzieli pomocy w wypełnieniu i przekazaniu wniosku o świadczenie.

Osoby, które zgłoszą się o pomoc do pracownika ZUS powinny mieć ze sobą:

  1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu,
  4. Dane dziecka (PESEL),
  5. Nazwę i adres szkoły dziecka,
  6. Numer rachunku bankowego.

W przypadku pytań dotyczących Mobilnego Punktu Wsparcia ZUS prosimy o kontakt tel. z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach pod nr tel. 25 631 26 58 w. 43.