Sesja rady

Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Gminy Wodynie w trybie nadzwyczajnym

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1372) zwołuję na wniosek Wójta Gminy Wodynie XXX Sesję Rady Gminy Wodynie w trybie nadzwyczajnym. Sesja odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2021 roku (środa) o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie z niżej proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2021 rok.
  4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Wodynie

/-/ Mirosław Michalczyk