ngo organizacje pozarządowe

Konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

Wójt Gminy Wodynie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Swoje opinie i uwagi do ww. projektu możecie Państwo zgłaszać do 22 października 2021 r. do godz. 12 w siedzibie Urzędu Gminy Wodynie (ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: gmina@wodynie.eu.

Szczegóły w poniższym dokumencie.

Wójt Gminy Wodynie

/-/ Wojciech Klepacki