opieka wytchnieniowa

Nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” w Gminie Wodynie na 2022 rok

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach ogłasił nabór uczestników do Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022, współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opieką nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym.

Celem programu jest zapewnienie opiekunom odpoczynku i regeneracji.
Udział w programie osób z niepełnosprawnością jest całkowicie bezpłatny.

Osoby zainteresowane korzystaniem z Programu proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wodyniach pod numerem telefonu 25 631 26 58 wew. 34 w terminie do 18.10.2021 r. do godziny 12.00.

Więcej informacji na temat Programu udzielają pracownicy socjalni pod nr tel. 25 631 26 58 wew. 34