Certyfikat Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 w kategorii Społecznie odpowiedzialny samorząd dla Gminy Wodynie

Gmina Wodynie została uhonorowana certyfikatem Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 w kategorii Społecznie odpowiedzialny samorząd w prestiżowym konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Nagrodą tą wyróżnionych zostało zaledwie 15 samorządów z całej Polski. Nasza Gmina zajęła wysokie 6. miejsce w skali całego kraju.

– Gmina Wodynie od wielu lat wspiera działalność ekonomii społecznej. Z powodzeniem działa u nas Spółdzielnia Socjalna Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach. Ponadto, na co dzień ściśle współpracujemy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej. W bieżącym roku po raz pierwszy ogłosiliśmy zamówienie publiczne z zastosowaniem klauzul społecznych. Nasze działania zostały docenione przez kapitułę konkursu. Otrzymany certyfikat pozwoli nam posługiwać się prestiżowym „Znakiem Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021” – informuje wójt Gminy Wodynie Wojciech Klepacki.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.