Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Wodynie informuje, że w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2022 r. w Urzędzie Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

  Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi:

  •  110,00 zł x ilość ha użytków rolnych,
  • 40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP)

Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,
  • formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc publiczną,
  • zestawienie faktur (przy większej ilości faktur),
  • w przypadku posiadania bydła dokument wydany przez Agencję Restrukturyzacji                 i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP),
  • oświadczenie o dzierżawieniu, użytkowaniu gruntów (składane w przypadku dzierżawy, użytkowania gruntów).

 Kwota zwrotu przysługująca rolnikowi wypłacana będzie w terminie 1-30 kwietnia 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego udzielane są pod nr tel. 25 631 26 58 wew. 36.

Wzory wniosku i załączników: