produkty żywnościowe

Harmonogram dystrybucji produktów żywnościowych dla mieszkańców Gminy Wodynie w marcu 2022 roku z PO PŻ

Informujemy, że w dniach: 9-11 marca 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach będzie wydawał żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021. Pomoc, w formie artykułów żywnościowych, wydawana będzie osobom, które złożyły wniosek kwalifikacyjny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodyniach i zakwalifikowały się do Programu. 

Przypominamy, że kryterium dochodowe osoby samotnej wynosi – 1.707,20 zł, a kryterium dochodowe osoby w rodzinie – 1.320,00 zł.

W związku z obowiązującymi obostrzeniami dokonano podziału mieszkańców poszczególnych miejscowości na konkretne dni, zgodnie z poniższym harmonogramem.

Żywność będzie wydawana w siedzibie Urzędu Gminy Wodynie – siedzibie OSP Wodynie (ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie).