informacja z tłem Wodyń

Deklaracja CEEB – pozostał już tylko miesiąc!

Przypominamy, że na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) o źródłach ogrzewania budynku mamy czas tylko do końca czerwca 2022 r.

Od 1 lipca 2021 r. na właścicieli i zarządców budynków nałożony został obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Za wdrożenie i prowadzenie ewidencji odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Deklaracja CEEB to nie to samo, co inwentaryzacja, którą Gmina Wodynie przeprowadzała w 2020 roku. Złożenie deklaracji do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) i inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła to dwa niezależne obowiązki. Przekazanie ankieterowi danych w związku z przeprowadzoną inwentaryzacją źródeł ciepła nie zwalnia mieszkańca z obowiązku złożenia deklaracji do CEEB.

Deklarację można złożyć:

  • przez Internet, wchodząc na stronę. Wystarczy, że posiada się profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód;
  • w wersji papierowej można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Wodynie, pok. nr 7 lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Gmina Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie.

Terminy:

  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych po 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania,
  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.

Kary:

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Złożenie deklaracji do CEEB jest szczególnie istotne, jeśli chcemy się ubiegać o dodatek osłonowy z Tarczy Antyinflacyjnej.

Po więcej informacji zapraszamy tutaj: http://gopswodynie.naszops.pl/dodatek-oslonowy