Bezpieczny Senior w samochodzie! Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie i bezpłatnych jazdach testowych

Wraz ze Stowarzyszeniem ”SOKIAL” zapraszamy osoby w wieku 55 +, posiadające prawo jazdy kat. B, do uczestnictwa w projekcie pn. „Bezpieczny senior – senior w sieci”, w ramach którego, uczestnicy projektu będą mieli okazję przypomnieć sobie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz skorzystać z jazd testowych z egzaminatorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach.

W ramach projektu odbędzie się również wykład psychologa transportu dotyczący świadomości za kierownicą oraz możliwości psychomotorycznych organizmu człowieka. Przedstawione zostaną także zagrożenia wynikające z przyjmowanych leków oraz przebytych chorobach i ich skutków wpływających na prowadzenie samochodu.

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Podczas wykładów zapewnione będzie wyżywienie dla uczestników oraz materiały szkoleniowe.

Termin realizacji: 10.09.2022 r. (sobota). Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wodyniach.

Zachęcamy do uczestnictwa!