Zawiadomienie o dystrybucji pomidorów wśród mieszkańców gminy Wodynie – PILNE!

Informujemy, że w dniu jutrzejszym tj. 10 sierpnia 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach będzie dystrybuował pomidory, które zostaną przekazane Gminie Wodynie z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Siedlcach.

Żywność będzie wydawana osobom, które złożyły wniosek kwalifikacyjny do pomocy żywnościowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodyniach, spełniły kryterium dochodowe i są zakwalifikowane do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021. Żywność osobom niezakwalifikowanym nie będzie wydawana.

Pomidory wydawane będą w ilości 3 kg na osobę.

Warzywa są produktem o krótkim terminie przydatności i muszą być niezwłocznie wydane po dostawie. W związku z powyższym żywność będzie wydawana wyłącznie w dniu jutrzejszym w godz. 11:00 – 15:30 do wyczerpania zapasów. Osoby, które nie odbiorą żywności w tym dniu nie będą mogły odebrać produktów w innym terminie.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących planowanej dystrybucji prosimy o kontakt z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach.