Procedura zakupu węgla w Gminie Wodynie

Nasz samorząd przygotowuje się do dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych w gminie Wodynie. W dnu 21 listopada wójt gminy Wojciech Klepacki podpisał umowę z Polską Grupą Górniczą S.A., spółką wskazaną odgórnie do sprzedaży węgla dla naszych mieszkańców, i tego samego dnia niezwłocznie potwierdził zamówienie na dostawę węgla opałowego w ilości 486 ton w 2022 roku. Sortyment jaki zostanie dostarczony do gminy Wodynie obejmuje: kostkę (135 t), orzech (270 t) oraz Groszek II (54t) pochodzące z polskiej kopalni KWK Wesoła, a także Karlik ekogroszek (27t) z KWK Piast – Ziemowit ruch Wola.

Na dzień dzisiejszy Gmina oczekuje na dostawę węgla opałowego, który dystrybuowany będzie do mieszkańców z Gminnego Składu Węgla, utworzonego na potrzeby realizacji zadania, zlokalizowanego w Seroczynie (Punkt skupu złomu, ul. Mińska 31).

Do składu węgiel będzie dostarczany partiami. Osoby zainteresowane zakupem, będą powiadamiane telefonicznie przez pracowników Urzędu Gminy o konieczności odbioru węgla według kolejności złożenia wniosków o zakup. Warunkiem odbioru węgla będzie uiszczenie z góry zapłaty należności za zakupiony towar w formie przelewu na rachunek Gminy (numer: 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010 w tytule przelewu należy podać następujące dane: zakup węgla, imię i nazwisko wnioskodawcy oraz dokładny adres) lub bezpośrednio w kasie Urzędu na co najmniej jeden dzień roboczy przed odbiorem.

Wzór wpłaty

Cena za 1 tonę to 2.000,00 zł brutto, bez względu na kupowany sortyment opału.  Cena towaru nie obejmuje transportu z miejsca składu węgla do danego gospodarstwa domowego. Kupujący dostawę węgla organizuje we własnym zakresie.

Do zapłaty i odbioru węgla uprawniony jest wnioskodawca lub osoba przez niego upoważniona, która okaże się pisemnym upoważnieniem do odbioru, zgodnie ze wzorem druku upoważnienia dostępnym poniżej. W chwili odbioru opału wnioskodawca lub osoba upoważniona po dokonaniu ważenia podpisuje protokół odbioru węgla. Z drukiem protokołu, który będą Państwo podpisywali na miejscu, można się zapoznać pod niniejszym artykułem. 

Certyfikaty jakości węgla zostaną Państwu udostępnione do wglądu po ich otrzymaniu od PGG S.A.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod nr tel. (25) 631 26 58 w. 33 i 36 lub e-mailem: gmina@wodynie.eu.

Prosimy Państwa o jeszcze kilka dni cierpliwości, z naszej strony robimy wszystko aby opał trafił do Państwa jak najszybciej.

Dla osób, które nie złożyły dotąd wniosku uruchomimy dodatkowy nabór z możliwością zakupu węgla w okresie 1.01.- 30.04.2023 r., o czym będziemy Państwa informować poprzez stronę internetową oraz media społecznościowe.