Nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Wodynie informuje, że w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Wodynie (pokój nr 6), ul. Siedlecka 43, przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do  produkcji rolnej.

  Limit zwrotu podatku w 2023 r. wynosi:

  • 132,00 zł x ilość ha użytków rolnych,
  • 48,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP).

Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia  2023 r.,
  • formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc publiczną,
  • zestawienie faktur (przy większej ilości faktur),
  • w przypadku posiadania bydła dokument wydany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP),
  • oświadczenie o dzierżawieniu, użytkowaniu gruntów (składane w przypadku dzierżawy, użytkowania gruntów).

Kwota zwrotu przysługująca rolnikowi wypłacana będzie w terminie 3-28 kwietnia  2023 r.  na rachunek bankowy podany we wniosku.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego udzielane są pod nr tel. 25 631 26 58 wew. 36.

Wójt

/-/ Wojciech Klepacki

Obowiązujące wzory dokumentów: