Czyste powietrze

Realizacja Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie gminy Wodynie

Informujemy, iż na dzień 31 grudnia 2022 r. realizacja  Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie gminy Wodynie wygląda następująco:

Liczna złożonych wniosków o dofinansowanie50
Liczba zawartych umów o dofinansowanie42
Liczna zrealizowanych przedsięwzięć23
Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć
z terenu gminy Wodynie
397 470,76 zł