Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wodynie

Wójt Gminy Wodynie podaje do wiadomości terminy i kryteria brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wodynie w roku szkolnym 2023/2024.

Kryteria rekrutacji:

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wodynie.