Czyste powietrze

Realizacja Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie gminy Wodynie

Informujemy, iż na dzień 31 marca 2023 r. realizacja  Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie gminy Wodynie wygląda następująco:

Liczna złożonych wniosków o dofinansowanie58
Liczba zawartych umów o dofinansowanie46
Liczna zrealizowanych przedsięwzięć28
Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć
z terenu gminy Wodynie
450 626,42 zł