Produkty żywnościowe

Dystrybucja pomocy żywnościowej

Informujemy, że w dniu 18 maja 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach będzie wydawał żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 Plus.

Pomoc w formie artykułów żywnościowych (mleko, powidła) wydawana będzie osobom, które złożyły wniosek kwalifikacyjny do pomocy żywnościowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodyniach. 

Kryterium dochodowe osoby samotnej wynosi – 1707,20 zł. Kryterium dochodowe osoby w rodzinie – 1320,00 zł.

Żywność będzie wydawana w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach (ul. Siedlecka 41, 08-117 Wodynie).

Szczegóły na załączonym plakacie.