informacja z tłem Wodyń

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wodynie!

Wójt Gminy Wodynie informuje, że Gmina jest w trakcie opracowywania aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Wodynie.

PGN to dokument strategiczny, wyznaczający główne cele i kierunki działań w zakresie poprawy jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. Opracowanie dokumentu przyczyni się do osiągnięcia celów w zakresie zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł a także do dynamicznego ale zrównoważonego rozwoju. Opracowanie PGN umożliwi pozyskiwanie środków Unii Europejskiej m.in. na:

• termomodernizację (docieplenia, modernizację instalacji grzewczych, wymianę okien/drzwi),

• wymianę starych kotłów na nowe, ekologiczne,  

• rozwój odnawialnych źródeł energii, instalację paneli fotowoltaicznych czy kolektorów słonecznych

Proces opracowywania PGN przebiega przy czynnym udziale społeczeństwa w związku z powyższym Wójt Gminy Wodynie zwraca się z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety. Informacje przekazane w ankietach pozwolą na oszacowanie potrzeb mieszkańców w zakresie termomodernizacji i efektywności energetycznej.

Ankieta jest anonimowa. Wypełnioną ankietę proszę przesłać na adres e-mail pgn@ekodialog.pl lub inwestycje@wodynie.eu albo dostarczyć do Urzędu Gminy Wodynie (pok. 9).

Ankietę można wypełnić również elektronicznie: