ważny komunikat

Spotkanie informacyjne dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej 803 w miejscowości Wodynie

Gmina Wodynie zaprasza mieszkańców miejscowości Wodynie na spotkanie informacyjne z przedstawicielami Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, podczas którego zostanie przedstawiona koncepcja rozbudowy drogi wojewódzkiej 803 w miejscowości Wodynie.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich zainteresowanych, szczególnie właścicieli i zarządców posesji położonych bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej, w celu zapoznania się z koncepcją projektową.

Rozbudowie będzie podlegał odcinek drogi od Banku Spółdzielczego do końca terenu zabudowanego w stronę Siedlec (wraz ze skrzyżowaniami). Odcinek drogi będący przedmiotem opracowania przedstawia zamieszczony niżej plan orientacyjny.

Spotkanie odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2023 r. (piątek) o godzinie 17.00 w Sali OSP Wodynie, podczas zebrania wiejskiego dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2024 r.