Wybory

DWA NOWE LOKALE WYBORCZE W GMINIE WODYNIE

W celu zwiększenia dostępności lokali wyborczych i usprawnienia przebiegu głosowania na terenie Gminy Wodynie Wójt Gminy – Wojciech Klepacki wskazał Komisarzowi Wyborczemu w Siedlcach I 2 nowe lokalizacje obwodów głosowania.

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 31 maja 2023 r. wprowadzone zostały zmiany w podziale Gminy Wodynie na stałe obwody głosowania.

W nadchodzących Wyborach Parlamentarnych mieszkańcy Gminy Wodynie będą głosować w 8 lokalach wyborczych, w tym w 2 nowo utworzonych:

  • Mieszkańcy Oleśnicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleśnicy,
  • Mieszkańcy Kołodziąża w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołodziążu.

Dotychczas funkcjonujące siedziby lokali wyborczych nie zmienią swoich lokalizacji. Szczegółowe informacje o siedzibach obwodowych komisji wyborczych znajdują się w Obwieszczeniu Wójta Gminy Wodynie z dnia 12 września 2023 r.