Czyste powietrze

Realizacja Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie gminy Wodynie

Informujemy, iż na dzień 30 września 2023 r. realizacja  Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie gminy Wodynie wygląda następująco:

Liczna złożonych wniosków o dofinansowanie62
Liczba zawartych umów o dofinansowanie54
Liczna zrealizowanych przedsięwzięć35
Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć
z terenu gminy Wodynie
642 798,27 zł