Logo Mazowsze serce Polski

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wodynie

Dzięki pozyskanym środkom z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 11 235,00 zł Gmina Wodynie przystąpiła do Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Całość zadania wyniosła 14 980, 00 zł.

PGN to dokument strategiczny, wyznaczający główne cele i kierunki działań w zakresie poprawy jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. Opracowanie dokumentu przyczyni się do osiągnięcia celów w zakresie zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł a także do dynamicznego ale zrównoważonego rozwoju.

Plan już mamy trzymajcie kciuki za realizację wyznaczonych założeń.