informacja z tłem Wodyń

Zbiórka opon rolniczych. Trwa nabór zgłoszeń

Gmina Wodynie informuje rolników z terenu gminy Wodynie o możliwości jednorazowego oddania odpadu w postaci opon rolniczych (max. 4 sztuki na gospodarstwo).

Prosimy zainteresowanych rolników o zgłaszanie potrzeby w tym zakresie w Urzędzie Gminy Wodynie, II piętro pok. nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45-15.45 w nieprzekraczalnym terminie do 29 grudnia 2023 r.

Zgłoszenia można dokonać na podstawie poniżej zamieszczonego oświadczenia.

Od wyników rozpoznanego w ten sposób zapotrzebowania na w/w działanie zależeć będą dalsze ustalenia dot. zbiórki. 

Więcej szczegółów można uzyskać pod nr tel. 25 631 26 58 w. 46.