informacja z tłem Wodyń

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok

Poniżej publikujemy nowy Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wodynie na 2024 rok oraz zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Ponadto, informujemy, iż stawka opłaty za odpady komunalne nie uległa zmianie i wynosi 21,00 zł od osoby miesięcznie. W przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów, dla właściciela nieruchomości zostanie określona opłata w drodze decyzji administracyjnej z zastosowaniem stawki podwyższonej, wynoszącej 42 zł od osoby miesięcznie.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady w kompostownikach przydomowych w dalszym ciągu mają możliwość skorzystania z ulgi w opłacie wynoszącej 1 zł od każdej osoby ujętej w deklaracji. Po uwzględnieniu ulgi stawka opłaty za gospodarowanie odpadami będzie wynosiła 20 zł miesięcznie.

Wszelkie informacje dotyczące odbioru odpadów tj. wysokość stawki, harmonogram odbioru, zasady prawidłowej segregacji oraz terminy i sposób uiszczania opłaty dostępne są na stronie Urzędu Gminy Wodynie oraz w aplikacji mobilnej „Kiedy śmieci”. Serdecznie zachęcamy do korzystania z tej aplikacji. Instalacja zajmuje tylko chwilę a da nam pewność, że nie zapomnimy o zbliżających się terminach odbioru odpadów oraz o płatnościach.