Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

Terminy Zebrań Wiejskich w celu wybory sołtysa i rady sołeckiej oraz podziału środków Funduszu Sołeckiego w sołectwach Gminy Wodynie

Informujemy, że w najbliższym czasie odbędą się zebrania wiejskie, podczas których zostaną przeprowadzone wybory sołtysów i rad sołeckich na kolejną 5-letnią kadencję.

Podczas zebrań sołectwo będzie miało również możliwość zadecydowania na co zostaną przeznaczone środki funduszu sołeckiego na rok 2025.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w zebraniach.