Kategorie

List of related posts

Węgiel

Zgłoszenia zapotrzebowania na węgiel w Gminie Wodynie

W związku z prowadzonymi przez Rząd pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego Wójt Gminy Wodynie informuje o możliwości zgłaszania zapotrzebowania na węgiel (orzech, groszek/ekogroszek lub miał) w Urzędzie Gminy Wodynie. Zgłoszenia będą przyjmowane do 4…
Mazowieckie syreny

Punkty wydawania preparatu ze stabilnym jodem w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego w Gminie Wodynie

Zdarzeniem radiacyjnym określa się wydarzenie na terenie kraju lub poza jego granicami, związane z materiałem jądrowym, źródłem promieniowania jonizującego, odpadem promieniotwórczym lub innymi substancjami promieniotwórczymi, powodujące lub mogące powodować zagrożenie radiacyjne, stwarzające możliwość przekroczenia wartości granicznych dawek promieniowania jonizującego określonych w…

Bezpłatne konsultacje dotyczące funduszy unijnych dla mieszkańców Gminy Wodynie

Już w najbliższy czwartek, 6 października 2022 r. w godz. 9:30 – 12:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach (ul. Siedlecka 41, 08-117 Wodynie) odbędą się bezpłatne konsultacje dotyczące funduszy unijnych w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów…
produkty żywnościowe

Harmonogram dystrybucji produktów żywnościowych dla mieszkańców Gminy Wodynie w październiku 2022 roku

Informujemy, że w dniach: 4-5 października 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach będzie wydawał żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021. Pomoc w formie artykułów żywnościowych wydawana będzie osobom, które złożyły wniosek kwalifikacyjny do pomocy żywnościowej…