Kategorie

Rekrutacja na stanowisko Opiekuna w Gminnym Żłobku “Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie

Informujemy, że w dniu dzisiejszym Dyrektor Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie ogłosił rekrutację na stanowisko Opiekuna w  Żłobku. Liczba wolnych miejsc: 3. Zgłoszenia rekrutacyjne przyjmowane są do 11.01.2021 r. Treść ogłoszenia do pobrania poniżej: Ogłoszenie Oświadczenie

Program Opieka Wytchnieniowa w Gminie Wodynie w 2021 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach ogłasza nabór uczestników do Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2021, współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opieką nad: dziećmi z orzeczeniem o…

Zaświadczenia do programu “Czyste Powietrze” w Gminie Wodynie

Znowelizowane w 2020 roku „Prawo ochrony środowiska” zleciło Gminom nowe zadanie tj.  wydawanie zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki…

Projekt “Punkt Wsparcia Kół Gospodyń Wiejskich SOKIAL-ÓWKA”

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, realizuje projekt pt.: „Punkt Wsparcia Kół Gospodyń Wiejskich SOKIAL-ówka” w partnerstwie nieformalnym z Lokalną Grupą Działania Ziemi Siedleckiej. Projekt jest realizowany na terenie województwa mazowieckiego, w szczególności w 7 powiatach subregionu siedleckiego…

Projekt “Noce i Dnie” 2020

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, realizuje projekt pt.: „NOCE I DNIE 2020”, w partnerstwie nieformalnym z Fundacją Mazowiecka Micha Szlachecka, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wodyniach oraz Klubem Senior + w Seroczynie. Projekt jest realizowany na terenie województwa…