Kategorie

List of related posts

Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządoweoraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok. Twoje zdanie się liczy! Wypowiedz się! Konsultacje…

Dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła)

Uprzejmie informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (w których główne źródło ciepła zasilane jest: peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo kotłem gazowym zasilany skroplonym gazem LPG albo kotłem…

Spółdzielnia Socjalna Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach jednym z laureatów IV edycji programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”

Spółdzielnia Socjalna Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach jest jednym z laureatów IV edycji programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi na terenie sołectwa Wodynie powstanie kolejne miejsce użyteczności publicznej – wiata, z której korzystać…

83. rocznica Bitwy pod Wolą Wodyńską

Drodzy mieszkańcy Gminy Wodynie! Każdy wrzesień, co roku, jest miesiącem wyjątkowym, w którym w sposób szczególny obchodzimy kolejną rocznicę dramatycznych wydarzeń września 1939 roku. Jest to niezmiennie czas zadumy nad bolesnym losem dziesiątków milionów ludzkich istnień. Zatrzymujemy się nad mogiłami…
lgd zs

Konsultacje społeczne w celu uzgodnienia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej oraz Wójt Gminy Wodynie zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju! Spotkanie ma na celu uwzględnienie i wykorzystanie opinii mieszkańców naszego terenu przy opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru objętego działaniem Lokalnej Grupy…
lgd zs

UWAGA!  Nabory wniosków 2022 w LGD ZS

Informujemy, że od 23 września 2022 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej rozpoczyna nabory wniosków z następujących zakresów tematycznych: NABÓR 1/2022 – „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”; kwota alokacji – 186 264,28…