Utworzenie Klubu Seniora w Seroczynie

Klub Seniora, to miejsce spotkań dla osób starszych. Ideą klubu jest wspieranie aktywności seniorów, integrowanie, zapewnianie im dobrego towarzystwa w pobliżu miejsca zamieszkania oraz rozwój życia kulturalnego i rekreacyjnego. W Gminie Wodynie taki klub został utworzony w świetlicy wiejskiej w Seroczynie i zaczął działalność 14 listopada 2018 roku. Od stycznia 2019 roku seniorzy spotykają się regularnie, dwa razy w tygodniu. Klub ruszył w ramach rządowego programu „Senior +”. Na dostosowanie świetlicy wiejskiej do potrzeb funkcjonowania Klubu Seniora, Gmina Wodynie pozyskała dotacje w wysokości 150 tys. zł dofinansowania.
Całkowita wartość inwestycji: 187 tys. zł z tego 150 tys. zł dofinansowanie.