Kategorie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi gminnej nr 361204W – ul. Wodna w m. Wodynie

W związku z realizacją inwestycji Gmina Wodynie przebudowała ulicę Wodną w Wodyniach na odcinku 850 m od zjazdu z drogi wojewódzkiej 803 w kierunku Jedliny. Droga zyskała asfaltową nawierzchnię i utwardzone pobocza. Pojawiło się również nowe oznakowanie. Wartość inwestycji wyniosła…
Droga Ruda Wola

Modernizacja drogi gminnej nr 361212W Ruda Wolińska – Wola Wodyńska

Z końcem lipca zakończyły się prace związane z kolejną inwestycją dofinansowaną w ramach „Polskiego Ładu” – modernizacją drogi gminnej nr 361212W Ruda Wolińska – Wola Wodyńska, przez Młynki. Inwestycja obejmowała wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych grubości 10 cm wraz…
Parking i droga w Rudzie

Nowa droga, zatoki parkingowe i oświetlenie przy cmentarzu parafialnym w Rudzie Wolińskiej

Cmentarz parafialny w Rudzie Wolińskiej jest ostatnim z trzech cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Wodynie, za obiektami w Seroczynie i Wodyniach, wokół którego teren został uporządkowany i oświetlony. Zadanie inwestycyjne obejmowało wykonanie nowej jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych o szerokości 5…
Boisko Ruda Wolińska

Budowa Kompleksu boisk sportowych w Rudzie Wolińskiej

Jedną ze sztandarowych inwestycji Gminy Wodynie w roku 2022, w zakresie infrastruktury sportowej, jest „Budowa Kompleksu boisk sportowych w Rudzie Wolińskiej”. Obiekt zlokalizowany jest pod adresem: Ruda Wolińska 44 (działka o numerze ewidencyjnym 271), nieopodal Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej,…
Seroczyn

Inwestycje drogowe w Seroczynie i Szostku ze wsparciem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gmin, w których funkcjonowały PGR-y

Wsparcie gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.  W związku z faktem, iż na tych terenach niegdyś takie…
Wola Wodyńska

Przebudowa głównego skrzyżowania w Woli Wodyńskiej ukończona!

Gmina Wodynie zakończyła kolejną inwestycję drogową w tym roku. Chodzi o przebudowę głównego skrzyżowania w centrum miejscowości Wola Wodyńska wraz z budową czterech bezpiecznych przejść dla pieszych, oświetlenia i chodników, której wartość sięgnęła przeszło dwa mln. zł. Umowa na realizację…
OSP

OSP Kołodziąż. Kolejny samochód ratowniczo – gaśniczy zasilił tabor wodyńskich jednostek

15 marca br. na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołodziążu trafił używany średni wóz strażacki marki Renault, o pojemności zbiornika wody 3 tys. l.  Kosztował 100 tys. zł  i przeznaczony jest do udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Samochód…
Droga

Nowa droga gminna Nr 361211W Oleśnica-Kamieniec jest już użytkowana przez mieszkańców

Odbiór techniczny prac na tej drodze zakończył się z końcem października, a droga jest już użytkowana przez mieszkańców. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 577 252,96 zł, przy aż 70% wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Droga, która powstała połączyła dwie…