Remont ulic Osiedlowej i Wernera w Seroczynie

Ogromne znaczenie dla Gminy Wodynie mają drogi, które poprawiają komunikację. W 2019 roku wyremontowano i położono nową nawierzchnię na ulicy Osiedlowej i Wernera w Seroczynie.

Gmina Wodynie na to zadanie pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości ponad 400 tys. zł. Dzięki unijnemu wsparciu przebudowana została droga na odcinku 460m., wybudowano zatoki parkingowe, chodniki oraz kanalizację deszczową. Ostatnim etapem inwestycji było zagospodarowanie terenów zieleni oraz postawienie tablic informacyjnych.

Całkowita wartość inwestycji to 666 tys. 974 zł.