panorama na gminę

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2020 roku

Wójt Gminy Wodynie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2020 r. w obszarach: a) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; b) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; c) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa narodowego.

Zgłoszenia należy wysyłać pocztą lub pocztą kurierską do Urzędzie Gminy Wodynie (ul. Siedleckiej 43, 08-117 Wodynie) w terminie do dnia 9 kwietnia 2020 r. Decyduje data wpływu!