flaga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Utworzenie skweru multimedialnego promującego obszar „Krainy nocy i dni” mająca na celu Promowanie obszaru LGD poprzez utworzenie skweru multimedialnego promującego obszar „Krainy Nocy i Dni”współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w…