Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleśnicy

Na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleśnicy trafił średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault Premium 260 Camiva. Samochód usprawni pracę strażaków oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wodynie. Sprzęt zakupiono przy udziale środków budżetu Gminy – 80 tys. zł, funduszu sołeckiego m. Oleśnica – 25.476,99 zł, środków własnych jednostki – 2 tys. zł oraz pomocy finansowej darczyńców – 40 tys. zł. Wartość samochodu wraz z wyposażeniem to 147.476,99 zł.