budynek-rudnik

Dom Kultury w Rudniku Małym z nowym dachem

Z przestrzeni Domu Kultury w Rudniku Małym korzystają nie tylko mieszkańcy – ma w nim siedzibę Ochotnicza Straż Pożarna, która w 2015 roku własnymi siłami wyremontowała budynek. Niestety dach zaczął przeciekać. Dzięki grantowi Polskich Sieci Elektroenergetycznych przyznanemu w ramach tegorocznej edycji programu „WzMOCnij Swoje Otoczenie” i dofinansowaniu Gminy Wodynie wymieniono przeciekający dach oraz elementy konstrukcji budynku o powierzchni aż 300 m kw.

Strażacy ochotnicy rozbudowali budynek miejscowej świetlicy, aby mógł być wykorzystywany na potrzeby nie tylko straży, ale również jako Dom Kultury dla mieszkańców sołectw Rudnik Mały, Rudnik Duży i Kochany. Jednak starsza część świetlicy od dawna nie była remontowana i wymagała natychmiastowej wymiany dachu. Dlatego tak ważne było zebranie pieniędzy na przeprowadzenie prac.

Koszt wyniósł ponad 55 tys. zł. Mieszkańcy sołectw Rudnik Mały i Rudnik Duży przeznaczyli na ten cel środki z funduszu sołeckiego w wysokości 30 tys. zł. Z pomocą przyszły Polskie Sieci Elektroenergetyczne, które w ramach programu „WzMOCnij Swoje Otoczenie” zaoferowały grant, który pozwolił na zdobycie brakującej kwoty.

Dzięki wsparciu PSE na terenie naszej gminy udało się już przeprowadzić liczne inwestycje poprawiające komfort życia mieszkańców. Były to projekty wymiany oświetlenia na hali sportowej, zakup tablicy wyników do sportowych wydarzeń czy modernizacja świetlicy wiejskiej, a teraz remont budynku Domu Kultury – mówi Wojciech Klepacki, wójt gminy Wodynie. – Każda z przeprowadzonych inwestycji była inicjowana przez samych mieszkańców, co nas bardzo cieszy, bo efekty tych projektów mają służyć właśnie im. Wsparcie, które otrzymaliśmy od PSE, ma ogromny udział w rozwoju naszej Gminy, za co bardzo dziękujemy – dodaje Wojciech Klepacki.

Celem programu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach, w których zlokalizowana jest lub budowana infrastruktura przesyłowa. Na terenie gminy Wodynie PSE realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami, który wzmocni bezpieczeństwo energetyczne i niezawodność dostaw energii w północnej i północno-wschodniej Polsce.

Więcej informacji o działalności organizatora programu można znaleźć na stronie raport.pse.pl oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.