Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Rudnik Mały i Kochany

W listopadzie 2020 r. została oddana do użytku instalacja kanalizacji sanitarnej w m. Kochany oraz wodociąg w m. Rudnik Mały. W ramach inwestycji powstał odcinek sieci kanalizacyjnej o łącznej długości blisko 2 km oraz odcinek 21 m sieci wodociągowej. 

Prace trwały od kwietnia do połowy października. Inwestycja mogła być zrealizowana dzięki pozyskaniu kwoty 170 697,00 zł w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020. Łączny koszt inwestycji to ok. 350 tys. złotych.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej