Dowóz na szczepienia przeciw COVID-19 w Gminie Wodynie

Gmina Wodynie zorganizuje dowóz na szczepienie przeciwko Covid-19 osobom niepełnosprawnym tj. posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami, a także każdej osobie mającej obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego względem miejsca zamieszkania punktu szczepień.

W związku z powyższym mieszkańcy gminy Wodynie, którzy potrzebują pomocy w dotarciu na szczepienie powinni zgłaszać potrzebę zorganizowania dla nich dowozu najlepiej podczas rejestracji w punkcie szczepień. Jeśli jednak tego nie uczynili mają możliwość zgłoszenia takiej potrzeby za pośrednictwem uruchomionej infolinii dostępnej pod numerem telefonu: 797 197 427. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:45-15:45. Zgłoszenie można również dokonać za pośrednictwem wiadomości e:mail na adres gmina@wodynie.eu.

Dzwoniąc lub wysyłając zgłoszenie pocztą elektroniczną prosimy o podanie następujących informacji:

 1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
 2. telefon kontaktowy do pacjenta lub opiekuna pacjenta,
 3. imię i nazwisko pacjenta,
 4. PESEL pacjenta,
 5. kryterium kwalifikujące do przewozu:
  – stopień niepełnosprawności znaczny (I grupa inwalidzka) i kod niepełnosprawności R lub N,
  – oświadczenie o posiadaniu obiektywnych i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego ich zamieszkania punktu szczepień,
 6. adres zamieszkania pacjenta,
 7. adres punktu szczepień,
 8. data szczepienia,
 9. godzina szczepienia,
 10. określić czy osoba będzie poruszać się na wózku inwalidzkim oraz czy będzie jej towarzyszył opiekun.

Osoba koordynująca przewóz przyjmie zgłoszenie i po sprawdzeniu dostępności dowozu oddzwoni z informacją o szczegółach jego realizacji.

Uwaga!  Infolinia gminna służy wyłącznie zgłoszeniu potrzeby organizacji transportu. Zadzwonić na nią powinny tylko osoby zarejestrowane na szczepienie – kiedy ustalony mają termin i miejsce szczepienia. Gmina nie prowadzi zapisów na szczepienia.